Xe đưa đón sân bay Mỹ Tho - Tân Sơn Nhất

Giá xe:

  • 700.000 VND/ xe 4 chổ
  • 800.000 VND/ xe 7 chổ
  • 900.000 VND/ xe 16 chổ
Cho thuê xe đi làm việc

Loại xe : 4-7 chổ
Giá từ: 
Cập nhật VND
Phụ trội giờ : Cập nhật VND
Phụ trội km : Cập nhật VND

Cho thuê xe du lịch

Loại xe : 16 – 30 – 45 chổ
Giá từ: 
Cập nhật VNĐ
Phụ trội giờ : Cập nhật VND
Phụ trội km : Cập Nhật VND

Cho thuê xe giường nằm tại Tiền Giang

Loại xe : 38 – 40 – 41- 45 giường
Giá từ: 
Cập nhật VNĐ
Phụ trội giờ : Cập nhật VND
Phụ trội km : Cập Nhật VND