PHNÔM PÊNH - SIÊM RIỆP: Khởi hành thứ 5 hàng tuần

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Khởi hành: 18/04/2019

Giá: 3.950.000